Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 467 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33047 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 33047
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Να παρουσιάσετε τη δομή του μυκηναϊκού ανακτόρου.
Μονάδες 13
2.β. Να αναπτύξετε τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Μ. Αλεξάνδρου στον ελλαδικό ιστορικό χώρο.
Μονάδες 12

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, «[…] Τα ανάκτορα οικοδομούνταν … πολλά διαμερίσματα. […]»
2.β. Κλασική εποχή (480 – 323 π.Χ.), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου, «[…] Σε ό, τι αφορά την πολιτική του δράση … διοικητική παράδοση. […]».