Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 453 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33049 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Η κρίση της πόλης-κράτους Ο πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 33049
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Η κρίση της πόλης-κράτους Ο πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. Πλάτων
2. Περικλής
3. Περίανδρος
4. Κάτων ο Τιμητής
5. Ηρόδοτος
α. ιστοριογραφία
β. φιλοσοφική σκέψη
γ. προσπάθεια αντιμετώπισης της κοινωνικής και πολιτικής διαφθοράς
δ. ειρήνη για τριάντα χρόνια με τους Σπαρτιάτες (τριακοντούτεις σπονδαί)
ε. τύραννος της Κορίνθου
στ. Καλλίειος συνθήκη

(Μονάδες 5)

(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. μάχη στη Μαντίνεια
β. διάταγμα του Καρακάλλα
γ. μεταφορά του συμμαχικού ταμείου από τη Δήλο στην Ακρόπολη των Αθηνών
δ. ανασκαφές στις Μυκήνες από τον Ερίκο Σλήμαν
ε. ίδρυση της Ρώμης
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: πόλη-κράτος (Μονάδες 7), πληβείοι (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) 1-β, 2-δ, 3-ε, 4-γ, 5-α
(II) ε, γ, α, β, δ
1.β. πόλη-κράτος: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Η γένεση της πόλης-κράτους, «[…] Οι ιστορικοί χρησιμοποίησαν … των κοινών προβλημάτων. […]».
πληβείοι: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της, «[…] Πληβείοι ήταν όλοι … από την τάξη των πατρικίων. […]».