Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 512 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33057 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.2 Η γλώσσα
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 33057
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.2 Η γλώσσα
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ποια στοιχεία αποδεικνύουν την πολιτιστική ενότητα του μυκηναϊκού κόσμου;
Μονάδες 15
2.β. Πώς ονομάζεται και ποια χαρακτηριστικά είχε η ελληνική γλώσσα που προέκυψε κατά την ελληνιστική περίοδο;
Μονάδες 10

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, Ο πολιτισμός, «[…] Ο μυκηναϊκός κόσμος, αν και ήταν … παρουσιάζουν ομοιομορφία. […]».
2.β. Ο ελληνιστικός πολιτισμός, Η γλώσσα, «[…] Η μορφή της ελληνικής … σ’ αυτή τη γλώσσα. […]».