Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1383 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33059 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου Ο πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 33059
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου Ο πολιτισμός 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι)  Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Ανώτατος άρχοντας των μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν ο άνακτας.

  2. Ο Αθηναίος στρατηγός Kίμων υπήρξε αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα.

  3. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών.

  4. Ο Ιπποκράτης υποστήριζε ότι όλες οι ασθένειες έχουν φυσικά αίτια.

  5. Το νέο πολιτειακό καθεστώς που διαμόρφωσε ο Αύγουστος έδινε το δικαίωμα στον πρώτο πολίτη (princeps) να δρα ως βασιλιάς.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. εξοστρακισμός του Κίμωνα
β. ίδρυση της αποικίας των Θουρίων
γ. βασιλεία του Μ. Αλεξάνδρου
δ. ίδρυση της Ρώμης
ε. Δεκελεικός ή Ιωνικός πόλεμος
(Μονάδες 5)
Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: χαλκιδικό αλφάβητο (Μονάδες 7), πατρίκιοι (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1-Σ, 2-Λ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ
(ΙΙ) δ, α, β, ε, γ
1.β. χαλκιδικό αλφάβητο: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Ο δεύτερος αποικισμός (8ος-6ος αι. π.Χ.), «[…] Το χαλκιδικό αλφάβητο … του λατινικού. […]»
πατρίκιοι: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της, «[…] Πατρίκιοι ήταν οι Ρωμαίοι … και ως αρχηγό. […]».