Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2543 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33065 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) 2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 33065
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) 2.2 Η ελληνοχριστιανική οικουμένη
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1 Ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες:

 1. Χαρακτηριστικό της αιγυπτιακής θρησκείας ήταν:
  α. ο μονοθεϊσμός
  β. η πολυθεΐα
  γ. η απουσία γυναικείων θεοτήτων
  δ. η συνύπαρξη μιας γυναικείας και μιας ανδρικής θεότητας

 2. Στο δημοκρατικό πολίτευμα, κατά την αρχαϊκή εποχή, κυρίαρχο πολιτειακό όργανο αναδεικνύεται:
  α. η εκκλησία του δήμου
  β. ο Άρειος Πάγος
  γ. το άστυ
  δ. η βουλή των γερόντων

 3. Η γυμνασιαρχία ήταν η κάλυψη των εξόδων για:
  α. τη διδασκαλία ενός θεατρικού έργου
  β. τη συντήρηση και τον εξοπλισμό μιας τριήρους
  γ. μια επίσημη αποστολή
  δ. την τέλεση αγώνων λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια

 4. Η Κοινή Ελληνική είχε ως βάση:
  α. την ιωνική διάλεκτο
  β. την αττική διάλεκτο
  γ. τη δωρική διάλεκτο
  δ. όλες τις παραπάνω

 5. Ο Οκταβιανός Αύγουστος κυβέρνησε το ρωμαϊκό κράτος:
  α. με απολυταρχικό τρόπο
  β. ακολουθώντας συμβιβαστική τακτική στην κατανομή της εξουσίας
  γ. βασιζόμενος στη δύναμη του στρατού
  δ. με μοναρχικό τρόπο, ανάλογο των μοναρχιών της Ανατολής

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. μάχη στη Μαντίνεια
β. διάταγμα του Καρακάλλα
γ. μεταφορά του συμμαχικού ταμείου από τη Δήλο στην Ακρόπολη των Αθηνών
δ. ανασκαφές στις Μυκήνες από τον Ερίκο Σλήμαν
ε. ίδρυση της Ρώμης
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: τιμητές (Μονάδες 9), Corpus juris civilis (αστικό δίκαιο) (Μονάδες 6).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1-β, 2-α, 3-δ, 4-β, 5-β
(ΙΙ) ε, γ, α, β, δ
1.β. τιμητές : Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, «[…] Μεγάλης σπουδαιότητας αξίωμα … ανήθικη συμπεριφορά. […]»
Corpus juris civilis (αστικό δίκαιο) : Η ελληνοχριστιανική οικουμένη, «[…] Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού … των ευρωπαϊκών κρατών. […]».