Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 603 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33073 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 33073
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Η γραμμική Β' γραφή χρησιμοποιήθηκε από εξειδικευμένους γραφείς στα μυκηναϊκά ανάκτορα.

  2. Οι πρώτες ελληνικές κοινωνίες οργανώθηκαν με μη φυλετικά κριτήρια.

  3. Η οικουμενικότητα του ελληνιστικού πολιτισμού δεν αντικατοπτρίζεται στη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

  4. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε να δοθεί ο θησαυρός της Περγάμου στους ακτήμονες για αγορά εργαλείων.

  5. Ο Διοκλητιανός δεν μετέβαλε το χαρακτήρα της μοναρχίας.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. ίδρυση της Αντιόχειας
β. ίδρυση της Α' Αθηναϊκής συμμαχίας
γ. μάχη στη Χαιρώνεια
δ. διάταγμα του Καρακάλλα
ε. αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής γραφής
(Μονάδες 5)
Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: αλφαβητική γραφή (ελληνική) (Μονάδες 7), τιμητές (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1-Σ, 2-Λ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Λ
(ΙΙ) β, γ, α, δ, ε
1.β. αλφαβητική γραφή (ελληνική): Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), Ο πολιτισμός, «[…] Η ελληνική αλφαβητική γραφή … πραγματικού αλφαβήτου. […]»
τιμητές: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, «[…] Μεγάλης σπουδαιότητας ήταν … ανήθικη συμπεριφορά. […]»