Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 789 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33078 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 33078
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Με ποιον τρόπο καλύπτονταν οι ανάγκες της διοίκησης στην αρχαία Αίγυπτο;
Μονάδες 10
2.β. Ποια ήταν τα βασικά συστατικά στοιχεία της πόλης-κράτους από οργανωτικής άποψης και ποιες οι βασικές επιδιώξεις των πολιτών;
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Η Αίγυπτος, Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, Η οικονομία, «[…] Η διοίκηση είχε ανάγκη … λειτουργία του κράτους. […]».
2.β. Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Η γένεση της πόλης κράτους, «[…] Από άποψη οργανωτική … αυτάρκεια της πόλης τους. […]».