Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 522 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33084 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 33084
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνιστικού κόσμου Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Βασιλεύς ονομαζόταν ο επικεφαλής μιας οποιασδήποτε επαγγελματικής ομάδας στη Μυκηναϊκή Εποχή.

  2. Η φάλαγγα των οπλιτών οδήγησε στην ανάπτυξη της ιδέας της ισότητας.

  3. Στους ελληνιστικούς χρόνους οι πολίτες διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην άσκηση της εξουσίας.

  4. Ο Κάτων ο Τιμητής είχε ελληνική παιδεία .

  5. Ο Οκταβιανός μοιράστηκε τη διοίκηση των επαρχιών με τη σύγκλητο.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. ιωνική επανάσταση
β. ίδρυση αποικίας των Θουρίων
γ. ίδρυση της Αλεξάνδρειας
δ. αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β' γραφής
ε. ίδρυση της Ρώμης
(Μονάδες 5)
Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: αρχιθεωρία (Μονάδες 6), φρατρική εκκλησία (Μονάδες 9).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ
(ΙΙ) ε, α, β, γ, δ
1.β. αρχιθεωρία: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Μία από τις λειτουργίες … πανελλήνιες γιορτές. […]»
φρατρική εκκλησία: Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, «[…] Η φρατρική (εκκλησία) … σεβασμό στην παράδοση. […]»