Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 646 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33086 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 33086
Ύλη: 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Πώς συνδέεται η τρωική εκστρατεία με τους Μυκηναίους;
Μονάδες 13
2.β. Τι όριζε ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος, μετά την εκλογή του ως δημάρχου;
Μονάδες 12

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, Η εξάπλωση, «[…] Οι βλέψεις τους στράφηκαν … από την αρχαιότητα. […]»
2.β. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, Τιβέριος και Γάιος Γράκχος, «[…] Ο Τιβέριος Γράκχος, όταν εκλέχτηκε … δεν είχε έγγειο ιδιοκτησία. […]».