Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 540 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33090 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 33090
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Να αναπτύξετε δύο ενέργειες που έκανε ο Φίλιππος Β'για να πετύχει την ισχυροποίηση της Μακεδονίας.
Μονάδες 13
2.β. Να παρουσιάσετε τις τρεις εκκλησίες που λειτούργησαν στο ρωμαϊκό κράτος κατά την διάρκεια της δημοκρατίας (Res publica).
Μονάδες 12

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Ο Φίλιππος Β' και η ένωση των Ελλήνων, «[…] Την ισχυροποίηση της Μακεδονίας … υπό την αρχηγία του. […]» Η απάντηση θεωρείται σωστή, εφόσον ο/η μαθητής/τρια αναφέρει δύο (2) από τις αναφερόμενες στο απόσπασμα ενέργειες του Φιλίππου Β'.
2.β. Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, «[…] Στο ρωμαϊκό κράτος λειτούργησαν … των κατώτερων αρχόντων. […]».