Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2553 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33092 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 33092
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ποια ήταν η διάρθρωση της κοινωνίας στην αρχαία Αίγυπτο;
Μονάδες 15
2.β. Ποια η πολιτική του Μ. Αλεξάνδρου στον οικονομικό τομέα;
Μονάδες 10

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Η Αίγυπτος, Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, Η κοινωνία, «[…] Στην κορυφή βρισκόταν … τα λατομεία κ.α. […]»
2.β. Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου, «[…] Στον οικονομικό τομέα … στην απέραντη αυτοκρατορία. […]»