Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2740 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 33095 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023 Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας 1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 33095
Ύλη: 2. Η Αίγυπτος 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας 1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν:

Α Β
1. Πατρίκιοι
2. Δήμαρχοι
3. Τιβέριος Γράκχος
4. Διάταγμα του Καρακάλλα
5. Διοκλητιανός
α. αγροτικός νόμος
β. εγκαθίδρυση της μοναρχίας
γ. προστασία των πληβείων από αυθαιρεσίες
δ. ανήκαν στις παλαιές μεγάλες ρωμαϊκές οικογένειες
ε. αναγνώριση των ελεύθερων κατοίκων ως Ρωμαίων πολιτών
στ. εγκαθίδρυση Τετραρχίας
ζ. οι νεότεροι κάτοικοι της Ρώμης και των γύρω περιοχών

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. ίδρυση της Αντιόχειας
β. ίδρυση της Α' Αθηναϊκής συμμαχίας
γ. μάχη στη Χαιρώνεια
δ. Διάταγμα των Μεδιολάνων
ε. αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής γραφής
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων : ισηγορία (Μονάδες 5), εστίαση (Μονάδες 5), λοχίτιδα (εκκλησία) (Μονάδες 5).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1-δ, 2-γ, 3-α, 4-ε, 5-στ
(ΙΙ) β, γ, α, δ, ε
1.β. ισηγορία : Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Τα πολιτεύματα, «[…] Σε κάθε πολίτη … την άποψή του (ισηγορία). […]»
εστίαση : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Μία από τις λειτουργίες στην αρχαία Αθήνα ήταν η εστίαση για τα έξοδα … θρησκευτικές γιορτές. […]»
λοχίτιδα (εκκλησία) : Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, «[…] Η λοχίτιδα ήταν η συνέλευση … και τους πραίτωρες. […]».