Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2252 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Οικονομία Τάξη: Γ' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34122 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 01-Νοε-2023 Ύλη: Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Γ' Λυκείου
Μάθημα: Οικονομία
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 34122
Ύλη: Κεφάλαιο 4: Η προσφορά των αγαθών
Τελευταία Ενημέρωση: 01-Νοε-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

Β1. Από τους προσδιοριστικούς παράγοντες προσφοράς, να περιγράψετε:
α) την επίδραση της τεχνολογίας (μον. 5) και να γίνει σχετικό διάγραμμα (μον.5).
β) την επίδραση του αριθμού των επιχειρήσεων (μον. 5).
(Μονάδες 15)
γ) Να περιγράψετε και ναδείξετε διαγραμματικά ποια επίδραση θα έχει στην τελικά προσφερόμενη ποσότητα του ψωμιού, μια αύξηση της τιμής του και μια ταυτόχρονη μείωση της τιμής του αλευριού, το οποίο αποτελεί πρώτη ύλη για την παραγωγή του.
(Μονάδες 10)

Β1.α) Η μεταβολή στην τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής. Η βελτίωση οδηγεί σε αύξηση του παραγόμενου αγαθού με ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών, ενώ η χειροτέρευση στο αντίθετο. Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, άμεση συνέπεια της αύξησης της παραγωγής είναι η μείωση του μέσου και οριακού κόστους παραγωγής, αφού με την ίδια ποσότητα παραγωγικών συντελεστών και εφόσον οι τιμές τους παραμένουν σταθερές, παράγουμε περισσότερο προϊόν. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς προς τα δεξιά, στη θέση \(S_2S_2\) από \(S_0S_0\) (διάγραμμα). Το αντίθετο αποτέλεσμα παρουσιάζεται στην καμπύλη προσφοράς, όταν χειροτερεύει η τεχνολογία. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται στη θέση \(S_1S_1\) από τη θέση \(S_0S_0\) (μον. 5).

(μον. 5)

β) Όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, είναι λογικό να αυξάνεται η προσφορά, δηλαδή να μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα δεξιά, και το αντίθετο, όταν μειώνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων, μειώνεται και η προσφορά και μετατοπίζεται η καμπύλη προσφοράς προς τα αριστερά. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ οι προηγούμενοι παράγοντες επηρεασμού της προσφοράς αφορούν τόσο την ατομική καμπύλη προσφοράς μιας επιχείρησης όσο και την αγοραία καμπύλη προσφοράς, ο αριθμός των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά την αγοραία καμπύλη προσφοράς (μον.5).

(Μονάδες 15)

γ) Αν έχουμε αύξηση της τιμής του ψωμιού από \(Ρ_1\) σε \(Ρ_2\) και συγχρόνως μείωση του κόστους παραγωγής (π.χ. λόγω μείωσης της τιμής του αλευριού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή του), δηλαδή μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς στη θέση \(S_2S_2\), τότε η ποσότητα του προϊόντος που προσφέρεται αυξάνεται από \(Q_1\) σε \(Q_3\).

(Μονάδες 10)

Σημείωση ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ: Η σωστή απάντηση στο ερώτημα γ είναι \(Q_3\) και όχι \(Q_2\) όπως αναφέρεται στην απάντηση που δίνεται από το ΙΕΠ. Ευχαριστούμε τον αναγνώστη μας που επισήμανε το λάθος.