Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 7177 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34162 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 12-Μαρ-2024 Ύλη: 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 34162
Ύλη: 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού 4.2. Ανισώσεις 2ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 12-Μαρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ 2

α) Να λύσετε την ανίσωση \(|2x-5|\le 3\ \ \ \ (1)\).

β) Να λύσετε την ανίσωση \(2x^{2}-x-1\ge 0\ \ \ \ (2)\).
(Μονάδες 16)

γ) Να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων \((1)\) και \((2)\).
(Μονάδες 9)

α) Είναι:

$$|2x-5|\le 3 $$ $$\Leftrightarrow -3\le 2x-5\le 3 $$ $$\Leftrightarrow 2\le 2x\le 8 $$ $$\Leftrightarrow 1\le x\le 4$$

β) Το τριώνυμο \(2x^{2}-x-1\) έχει διακρίνουσα:

$$Δ=β^{2}-4αγ$$ $$=(-1)^{2}-4\cdot 2\cdot (-1)$$ $$=1+8=9>0$$

και ρίζες τις:

$$x_{\text{1,2}}=\dfrac{-β\pm \sqrt{Δ}}{2α}$$ $$=\dfrac{-(-1)\pm \sqrt{9}}{2\cdot 2}$$ $$=\dfrac{1\pm 3}{4}$$ $$=\cases{ \dfrac{4}{4} =1 \\ \dfrac{-2}{4} = - \dfrac{1}{2}}$$

Το πρόσημο του τριωνύμου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Επομένως ισχύει:

$$2x^{2}-x-1\ge 0 $$ $$\Leftrightarrow \left\{ x\le -\dfrac{1}{2}\ \ \text{ή}\ \ x\ge 1 \right\}$$

γ) Παριστάνουμε τις λύσεις των ανισώσεων \((1)\) και \((2)\) στον ίδιο άξονα αριθμών:

Όπως φαίνεται από το σχήμα, οι κοινές λύσεις των δύο ανισώσεων είναι:

$$1\le x\le 4 $$ $$\Leftrightarrow x\in [1,4]$$