Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2740 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34164 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Η κρίση της πόλης-κράτους Ο πολιτισμός Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 34164
Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Η κρίση της πόλης-κράτους Ο πολιτισμός Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.2 Οι διάδοχοι του Αυγούστου (14-193 μ.Χ.) Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. εγκαίνια της Νέας Ρώμης, που έγινε γνωστή με το όνομα «Κωσταντίνου-πόλις»
β. Βασίλειος ή Ανταλκίδειος ειρήνη
γ. πρώτος ελληνικός αποικισμός
δ. ίδρυση της Α' Αθηναϊκής συμμαχίας
ε. διάταγμα του Καρακάλλα
(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση (μία) για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Οι γραφείς στην αρχαία Αίγυπτο:
  α. ήταν μέλη του ιερατείου
  β. ανήκαν στην τάξη των δούλων
  γ. συμπεριλαμβάνονταν στην τάξη των ισχυρών
  δ. ανήκαν στον οικογενειακό-συγγενικό κύκλο των φαραώ

 2. Η κύρια πηγή πλούτου και ανάπτυξης των Μυκηναίων ήταν:
  α. η γεωργία
  β. το εμπόριο
  γ. η κτηνοτροφία
  δ. η βιοτεχνία

 3. Ο Περικλής καθιέρωσε τη χρηματική αποζημίωση για τους:
  α. δούλους
  β. μετοίκους
  γ. κληρωτούς άρχοντες
  δ. τεχνίτες

 4. Κατά την κλασική εποχή η ιστοριογραφία εκπροσωπήθηκε κυρίως από τον:
  α. Δημοσθένη
  β. Αριστοφάνη
  γ. Ιππόδαμο
  δ. Θουκυδίδη

 5. Οι νομοδιδάσκαλοι ήταν ειδικοί πνευματικοί άνθρωποι που:
  α. ερμήνευαν το ρωμαϊκό δίκαιο
  β. ασχολήθηκαν με την καταγραφή και τον σχολιασμό των κειμένων των αρχαίων συγγραφέων, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους
  γ. δίδασκαν τη σοφιστική στην Αθήνα κατά τους κλασικούς χρόνους
  δ. ασχολήθηκαν με την καταγραφή των νόμων κατά τους αρχαϊκούς χρόνους

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: οπλιτική φάλαγγα (Μονάδες 8) , πελάτες (Μονάδες 7) .
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) γ, δ, β, ε, α
(ΙΙ) 1γ, 2β, 3γ, 4δ, 5α
1.β. οπλιτική φάλαγγα: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Τα πολιτεύματα, «[…] Στην κρίση της … άσκηση της εξουσίας […]».
πελάτες: Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της, Η κοινωνική οργάνωση, «[…] Πελάτες ήταν αυτοί … σε μια τάξη […]».