Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1956 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34165 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.2 Η γλώσσα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.) 1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 34165
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.2 Η γλώσσα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.) 1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.

Α Β
1. Μ. Αλέξανδρος
2. Περικλής
3. Φίλιππος Β'
4. Κίμων
5. Οκταβιανός
α. πολιτική συνεργασίας με τη Σπάρτη
β. πολιτική ενοποίησης των Ελλήνων
γ. πολιτική συμβιβασμού στην κατανομή της εξουσίας
δ. πολιτική αποδυνάμωσης της συγκλήτου
ε. πολιτική ανάμειξης του ελληνικού με τον ασιατικό κόσμο
στ. πολιτική ενίσχυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητα της ιστορικής πληροφορίας, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

  1. Η Αθήνα κατά την αρχαϊκή εποχή ξεπέρασε την οικονομική κρίση με κατακτητικούς πολέμους.

  2. Κατά την αρχαϊκή εποχή η στενοχωρία προέκυψε από την αύξηση του πληθυσμού και τις περιορισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

  3. Η Ελληνική Κοινή ή απλώς Κοινή είχε ως βάση τη δωρική διάλεκτο.

  4. Η ίδρυση της Ρώμης, κατά τη ρωμαϊκή παράδοση, οφείλεται στον Αινεία.

  5. Με το διάταγμα των Μεδιολάνων όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αναγνωρίστηκαν ως Ρωμαίοι πολίτες.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: σκοτεινοί χρόνοι (Μονάδες 5), τυραννίδα (Μονάδες 10).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(I) 1ε, 2στ, 3β, 4α, 5γ
(II) 1Λ, 2Σ, 3Λ, 4Λ, 5Λ
1.β. σκοτεινοί χρόνοι: Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), «[…] Έχει χαρακτηριστεί … ήταν περιορισμένες […]».
τυραννίδα: Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Τα πολιτεύματα, «[…] Η επικράτηση … ονομαζόταν τυραννίδα […]».