Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1997 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34177 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Η πανελλήνια ιδέα Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 34177
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η εποχή του Περικλή Η πανελλήνια ιδέα Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ 2.2 Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Οι πρώτες ελληνικές κοινωνίες κατά τα ομηρικά χρόνια οργανώθηκαν και αποτέλεσαν:
  α. κράτη φυλετικά
  β. πόλεις-κράτη
  γ. αυτοκρατορίες
  δ. δημοκρατίες

 2. Οι βασικές επιδιώξεις και προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους ήταν:
  α. η δημιουργία αποικιών
  β. η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας
  γ. η ισηγορία, η αυτονομία και η ισονομία
  δ. η ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια

 3. Η γυμνασιαρχία ήταν μια μορφή λειτουργίας για:
  α. την κάλυψη των εξόδων των δείπνων μιας φυλής της Αθήνας
  β. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές
  γ. την τέλεση αγώνων λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια
  δ. τη διδασκαλία ενός θεατρικού έργου

 4. Η πολιτική δράση του Μ. Αλεξάνδρου αποσκοπούσε:
  α. στην απόλυτη επικράτηση του ελληνικού κόσμου
  β. στην απόλυτη επικράτηση του ασιατικού κόσμου
  γ. στην ανάμειξη του ελληνικού με τον ασιατικό κόσμο και στην ένωσή τους κάτω από μια ισχυρή διοίκηση
  δ. στον πλήρη παραμερισμό της τοπικής μορφής διοίκησης, της σατραπείας

 5. Ο αυτοκρατορικός θεσμός του ρωμαϊκού κράτους στην περίοδο της ακμής του:
  α. διέφερε από τον αντίστοιχο θεσμό των ελληνιστικών μοναρχιών και πολύ περισσότερο από εκείνο των Ανατολικών λαών
  β. ήταν όμοιος με τον αντίστοιχο θεσμό των Ανατολικών λαών
  γ. ήταν απόλυτα υποταγμένος στους υπάτους και στους τιμητές
  δ. ήταν ένα πολίτευμα στο οποίο ο στρατός και η σύγκλητος δεν εμπλέκονταν καθόλου

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι λανθασμένη:

 1. Εκπρόσωπος της πανελλήνιας ιδέας ήταν ο ρήτορας Δημοσθένης.

 2. Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο.

 3. Στη Ρώμη, κατά την περίοδο της βασιλείας, την εκτελεστική εξουσία της πολιτείας εκπροσωπούσαν οι δύο ύπατοι.

 4. Οι τιμητές αναλάμβαναν για έξι μήνες την εξουσία, όταν η ρωμαϊκή πολιτεία βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

 5. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε οι θησαυροί της Περγάμου να δοθούν στους ακτήμονες, για να αγοράσουν εργαλεία και να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους.

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: πλήθος (ομηρικού οίκου) (Μονάδες 8), μετοίκιο (Μονάδες 7).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1α, 2δ, 3γ, 4γ, 5α
(ΙΙ) 1Λ, 2Σ, 3Λ, 4Λ, 5Σ
1.β. πλήθος: Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, Η κοινωνία, «[…] Στο πλαίσιο … με την ονομασία πλήθος […]».
μετοίκιο: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Μόνο οι εγκαταστημένοι … αν είχαν εισοδήματα […]».