Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1273 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34181 Θέμα: 4
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Μαρ-2023 Ύλη: 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού 5.3. Γεωμετρική πρόοδος
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 4
Κωδικός Θέματος: 34181
Ύλη: 3.3. Εξισώσεις 2ου Βαθμού 5.3. Γεωμετρική πρόοδος
Τελευταία Ενημέρωση: 02-Μαρ-2023
ΘΕΜΑ 4

Δίνεται ορθογώνιο μήκους \(α\), πλάτους \(β\) και εμβαδού \(Ε\). Οι αριθμοί \(α\) ,\(Ε\), \(β\), με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου.

α) Να υπολογίσετε την τιμή του εμβαδού \(Ε\).
(Μονάδες 10)

β) Αν \(Ε=1\) και \(α+β=10\),

  1. να κατασκευάσετε μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες \(α\) και \(β\).
    (Μονάδες 5)

  2. να βρείτε τις διαστάσεις \(α\) και \(β\) του ορθογωνίου.
    (Μονάδες 10)

ΛΥΣΗ

α) Το εμβαδόν του ορθογωνίου με διαστάσεις \(α\) και \(β\) είναι:

$$Ε=α\cdot β\ \ \ \ (1)$$

Οι αριθμοί \(α\), \(Ε\), \(β\), με τη σειρά που δίνονται, αποτελούν διαδοχικούς όρους γεωμετρικής προόδου αν και μόνο αν \(Ε^{2}=α\cdot β\), οπότε λόγω \((1)\):

$$Ε^{2}=Ε$$

Δηλαδή:

$$Ε^{2}-Ε=0$$

Οπότε:

$$Ε(Ε-1)=0$$

Και επειδή \(Ε\ne 0\):

$$Ε=1$$

β)

  1. Το άθροισμα των ριζών της ζητούμενης εξίσωσης είναι \(S=α+β=10\) και το γινόμενο των ριζών είναι \(P=αβ=Ε=1\). Άρα μια εξίσωση 2ου βαθμού με ρίζες \(α\) και \(β\) είναι η:

$$x^{2}-Sx+P=0 $$ $$\Leftrightarrow x^{2}-10x+1=0$$

  1. Το τριώνυμο \(x^{2}-10x+1\) έχει διακρίνουσα \(Δ=(-10)^{2}-4\cdot 1\cdot 1=96>0\), οπότε η εξίσωση \(x^{2}-10x+1=0\) έχει δύο ρίζες διαφορετικές, τις:

$$x_{1}=\dfrac{-(-10)-\sqrt{96}}{2}$$ $$=\dfrac{10-\sqrt{16\cdot 6}}{2}$$ $$=\dfrac{10-4\sqrt{6}}{2}$$ $$=5-2\sqrt{6}>0$$

$$x_{2}=\dfrac{-(-10)+\sqrt{96}}{2}$$ $$=\dfrac{10+\sqrt{16\cdot 6}}{2}$$ $$=\dfrac{10+4\sqrt{6}}{2}$$ $$=5+2\sqrt{6}>0$$

Άρα οι διαστάσεις του ορθογωνίου είναι \(α=5-2\sqrt{6}\) και \(β=5+2\sqrt{6}\).