Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 980 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34446 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Μαΐ-2023 Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 34446
Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
Τελευταία Ενημέρωση: 10-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

Η απόσταση \(y\) (σε χιλιόμετρα) ενός αυτοκινήτου από μία πόλη \(Α\), μετά από \(x\) λεπτά, δίνεται από τη σχέση:

$$y=35+0,8x$$

α) Ποια θα είναι η απόσταση του αυτοκινήτου από την πόλη \(Α\) μετά από \(25\) λεπτά;
(Μονάδες 12)

β) Πόσα λεπτά θα έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, όταν θα απέχει \(75\) χιλιόμετρα από την πόλη \(Α\);
(Μονάδες 13)

α) Για να βρούμε την απόσταση του αυτοκινήτου μετά από \(25\) λεπτά θέτουμε στη δοθείσα σχέση \(x=25\) και βρίσκουμε:

$$y=35+0,8\cdot 25$$ $$\Leftrightarrow y=35+20$$ $$\Leftrightarrow y=55 \text{ χιλιόμετρα}$$

β) Για να βρούμε τα λεπτά που θα έχει κινηθεί το αυτοκίνητο, όταν θα απέχει \(75\) χιλιόμετρα από την πόλη \(Α\) θέτουμε στη δοθείσα σχέση \(y=75\) και βρίσκουμε:

$$75=35+0,8x$$ $$\Leftrightarrow 40=0,8x$$ $$\Leftrightarrow x=50 \text{ λεπτά}$$