Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1043 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 34872 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 18-Μαΐ-2023 Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 34872
Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 18-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η εξίσωση \(κx+3=2x\), με παράμερο \(κ\in \mathbb{R}\).

α) Να λύσετε την εξίσωση για \(κ=1\) και για \(κ=3\).
(Μονάδες 13)

β) Να αιτιολογήσετε γιατί η εξίσωση είναι αδύνατη για \(κ=2\).
(Μονάδες 12)

ΛΥΣΗ

α) Θα λύσουμε την εξίσωση \(κx+3=2x\) για \(κ=1\), οπότε:

$$x+3=2x \Leftrightarrow x=3$$

Για \(κ=3\) έχουμε:

$$3x+3=2x \Leftrightarrow x=-3$$

β) Για \(κ=2\) η εξίσωση γίνεται:

$$2x+3=2x \Leftrightarrow 0x=3$$

που είναι αδύνατη.