Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 556 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35288 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35288
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑΑ' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι λανθασμένη:

  1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ύστερη εποχή του χαλκού (1600-1100 π.Χ.).

  2. Αιολίς ονομάστηκε η περιοχή του βορειανατολικού Αιγαίου στην οποία εγκαταστάθηκαν ελληνικά φύλα από τη βορειανατολική Πελοπόννησο.

  3. Ο ιστορικός βίος του θεσμού της πόλης-κράτους ξεκίνησε με την εγκαθίδρυση δημοκρατικών πολιτευμάτων.

  4. Η Πέργαμος ήταν πρωτεύουσα του κράτους των Ατταλιδών στη Μ. Ασία.

  5. Η φυλετική εκκλησία ήταν αρχικά η συνέλευση των πληβείων, μετά όμως την εξίσωση των τάξεων την αποτέλεσαν όλοι οι Ρωμαίοι.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να κατατάξετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. Βοιωτικός ή Κορινθιακός πόλεμος
β. ναυμαχία της Σαλαμίνας
γ. Πελοποννησιακός πόλεμος
δ. μάχη του Μαραθώνα
ε. ιωνική επανάσταση
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: δούλοι (ομηρικούοίκου) (Μονάδες 5), μακεδονική φάλαγγα (Μονάδες 5) , περγαμηνή (Μονάδες 5).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Λ, 3Λ, 4Σ, 5Σ
(ΙΙ) ε, δ, β, γ, α
1.β. δούλοι (ομηρικού οίκου): Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.), Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, Η κοινωνία, «[…] Τέλος, οι δούλοι … ή την πειρατεία […]».
μακεδονική φάλαγγα: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Ο Φίλιππος Β' και η ένωση των Ελλήνων, «[…] Κύριο στρατιωτικό σώμα … τη σάρισα […]».
περγαμηνή: Ο ελληνιστικός πολιτισμός, τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, Η Πέργαμος, «[…] Η έλλειψη παπύρου … της κατσίκας […]».