Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2442 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35293 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η πανελλήνια ιδέα Ο πολιτισμός ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35293
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.1 Ομηρική Εποχή (1100-750 π.Χ.) Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η πανελλήνια ιδέα Ο πολιτισμός ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.) 1.1 Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.) Το πολίτευμα και οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.)
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Α περισσεύει.

Α Β
1. Μυκήνες
2. Αθήνα
3. Ρώμη
4. Αντιόχεια
5. Πέργαμος
6. Ιωνία
α. πραιτωριανοί
β. θολωτοί τάφοι
γ. βωμός του Διός
δ. γένεση της φιλοσοφίας
ε. καλλιέργεια του ρητορικού λόγου

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Κατά τα ομηρικά χρόνια η κοινωνική τάξη του πλήθους ήταν:
  α. οι δούλοι
  β. εκείνοι που η εργασία τους προϋπέθετε κάποια εξειδίκευση και ικανοποιούσαν τις ανάγκες μιας ευρύτερη περιοχής
  γ. εκείνοι που διαβιούσαν στο πλαίσιο του οίκου, χωρίς άμεσους συγγενικούς δεσμούς με τους ευγενείς
  δ. τα μέλη του οίκου που συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς

 2. Κάθε πόλη-κράτος επεδίωκε την ελευθερία, την αυτονομία και την:
  α. ανεξαρτησία
  β. αυτάρκεια
  γ. αυτοδιάθεση
  δ. κοινωνική δικαιοσύνη

 3. Αντίθετος με την πανελλήνια ιδέα ήταν ο:
  α. Ισοκράτης
  β. Φίλιππος Β'
  γ. Δημοσθένης
  δ. Γοργίας

 4. Ο Ρωμαίος δικτάτορας εκλεγόταν από τους:
  α. υπάτους
  β. τιμητές
  γ. δημάρχους
  δ. πραίτωρες

 5. Με το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.):
  α. όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αναγνωρίστηκαν ως Ρωμαίοι πολίτες
  β. μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους στην Ανατολή
  γ. καθιερώθηκε απόλυτη ελευθερία στην επιλογή της λατρείας για τους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
  δ. επιβλήθηκε το σύστημα της τετραρχίας στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: γραμματικοί (Μονάδες 7) , πελάτες (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1β, 2ε, 3α, 5γ, 6δ
(ΙΙ) 1γ, 2β, 3γ, 4α, 5γ
1.β. γραμματικοί: Ο ελληνιστικός πολιτισμός, Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, Η Αλεξάνδρεια, «[…] Στη Βιβλιοθήκη … αρχαίων συγγραφέων […]».
πελάτες: Οι λαοί της ιταλικής χερσονήσου και ο σχηματισμός του Ρωμαϊκού κράτους (8ος-3ος αι. π.Χ.), Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της, Η κοινωνική συγκρότηση, «[…] Πελάτες ήταν … σε μια τάξη […]».