Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 2889 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35295 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας 1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35295
Ύλη: ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Φίλιππος Β΄και η ένωση των Ελλήνων ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.4 Η συγκρότηση της Ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος-6ος αι. μ.Χ.) 1.1 Ο Διοκλητιανός και η αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας 1.2 Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της στήλης Α περισσεύει.

Α Β
1. Λυκούργος
2. Κίμων
3. Εφιάλτης
4. Περικλής
5. Σόλων
6. Φίλιππος Β'
α. καθιέρωσε τη χρηματική αποζημίωση για τους κληρωτούς άρχοντες
β. ήταν νομοθέτης στη Σπάρτη
γ. υποστήριξε την πολιτική της συνεργασίας με τη Σπάρτη
δ. με τις μεταρρυθμίσεις του περιόρισε τις δραστηριότητες των αριστοκρατών στην Αθήνα
ε. η πολιτική του αποσκοπούσε στην ένωση των Ελλήνων υπό την αρχηγία του

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Μια από τις αιτίες που οδήγησαν στον δεύτερο αποικισμό ήταν η:
  α. μετανάστευση
  β. άφιξη προσφύγων
  γ. μεγάλη προσφορά πρώτων υλών
  δ. μεγάλη ζήτηση πρώτων υλών

 2. Στη διαδικασία εξέλιξης των πολιτευμάτων η ολιγαρχία διαδέχτηκε τη(ν):
  α. αριστοκρατία
  β. βασιλεία
  γ. δημοκρατία
  δ. τυραννίδα

 3. Η Αλεξάνδρεια ήταν γνωστή στην ελληνιστική εποχή για:
  α. τον βωμό του Διός
  β. τη Βιβλιοθήκη της
  γ. την παραγωγή της περγαμηνής
  δ. τη διαίρεσή της σε τέσσερις συνοικισμούς

 4. Η τετραρχία ως διοικητικό σύστημα:
  α. θεσπίστηκε από τον Αύγουστο
  β. θεσπίστηκε από τον Κωνστάντιο Χλωρό
  γ. διατήρησε προς στιγμή την ακεραιότητα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
  δ. οδήγησε στη διάσπαση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

 5. Η αρχική ονομασία της νέας πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους, που ίδρυσε ο Μ. Κωνσταντίνος ήταν:
  α. Νέα Ρώμη
  β. Ρώμη
  γ. Κωνσταντινούπολη
  δ. Βυζάντιο

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ολιγαρχικό (ή τιμοκρατικό) πολίτευμα (Μονάδες 7), δικτάτορας (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1. α.
(Ι) 1β, 2γ, 5δ, 4α, 6ε
(ΙΙ) 1δ, 2α, 3β, 4γ, 5α
1.β. ολιγαρχικό (ή τιμοκρατικό) πολίτευμα : Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.), Τα πολιτεύματα, «[…] κριτήριο της διάκρισης … το εισόδημα […]».
δικτάτορας (περίοδος ρωμαϊκής πολιτείας- Res publica) : Οι λαοί της ιταλικής χερσονήσου και ο σχηματισμός του Ρωμαϊκού κράτους (8ος-3ος αι. π.Χ.), Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, Η πολιτική οργάνωση, «[…] Όταν η πολιτεία … δικτάτορας […]».