Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1145 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35298 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 17-Μαΐ-2023 Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 35298
Ύλη: 3.1. Εξισώσεις 1ου Βαθμού 6.1. Η Έννοια της Συνάρτησης
Τελευταία Ενημέρωση: 17-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

Δίνεται η συνάρτηση: \(f(x)=\cases{2x+4,\ x < 0 \\ x - 1,\ x \ge 0}\)

α) Να δείξετε ότι: \(f(-1)=f(3)\).
(Μονάδες 13)

β) Να προσδιορίσετε τις τιμές του \(x\in \mathbb{R}\), ώστε: \(f(x)=0\).
(Μονάδες 12)

Λύση

α) Είναι:

$$f(-1)=2\cdot (-1)+4=-2+4=2$$

και:

$$f(3)=3-1=2$$

Άρα:

$$f(-1)=f(3)$$

β) Για \(x<0\) είναι:

$$f(x)=0 $$ $$\Leftrightarrow 2x+4=0 $$ $$\Leftrightarrow 2x=-4 $$ $$\Leftrightarrow x=-2$$

Για \(x\ge 0\) είναι:

$$f(x)=0 $$ $$\Leftrightarrow x-1=0 $$ $$\Leftrightarrow x=1$$