Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 1224 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 35596 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023 Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους Η πανελλήνια ιδέα Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 35596
Ύλη: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2. Η Αίγυπτος 2.2 Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 1.2 Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 2.2 Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.) 2.3 Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) Η συμμαχία της Δήλου - Αθηναϊκή ηγεμονία Η εποχή του Περικλή Ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.) Η κρίση της πόλης-κράτους Η πανελλήνια ιδέα Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 2.1 Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ. 3.3 Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της
Τελευταία Ενημέρωση: 22-Μαΐ-2023

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1. α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πληροφορία και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πληροφορία είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πληροφορία είναι λανθασμένη:

  1. Η οργάνωση του κράτους της Αιγύπτου είχε χαρακτήρα θεοκρατικό.

  2. Πυρήνας του μυκηναϊκού ανακτόρου ήταν το μέγαρο.

  3. Η ίδρυση αποικιών την αρχαϊκή εποχή (8ος-6ος αι. π.Χ.) ήταν επιχείρηση οργανωμένη εξολοκλήρου από τη μητέρα-πόλη (μητρόπολη).

  4. Η πανελλήνια ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. από τον ρήτορα Δημοσθένη.

  5. Η φρατρική εκκλησία στη Ρώμη ήταν η συνέλευση όλων των στρατευμένων πολιτών, πατρικίων και πληβείων.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να κατατάξετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. εκστρατεία Μ. Αλεξάνδρου
β. Θηβαϊκή ηγεμονία
γ. ιωνική επανάσταση
δ. Σπαρτιατική ηγεμονία
ε. Αθηναϊκή ηγεμονία
(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: μετοίκιο (Μονάδες 7), Μουσείο της Αλεξάνδρειας (Μονάδες 8).
Μονάδες 15

ΙΣΤΟΡΙΑ Α' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) 1Σ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Λ
(ΙΙ) γ, ε, δ, β, α
1.β. μετοίκιο : Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.), Η εποχή του Περικλή, «[…] Μόνο οι εγκαταστημένοι … αν είχαν εισοδήματα […]».
Μουσείο της Αλεξάνδρειας: Ο ελληνιστικός πολιτισμός, Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα, Η Αλεξάνδρεια, «[…] Το Μουσείο ήταν … αστρονομικές μελέτες […].