Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 568 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Άλγεβρα Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 36888 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 13-Μαΐ-2023 Ύλη: 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Άλγεβρα
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 36888
Ύλη: 4.1. Ανισώσεις 1ου Βαθμού
Τελευταία Ενημέρωση: 13-Μαΐ-2023
ΘΕΜΑ 2

α) Να λύσετε την ανίσωση \(3x-1\lt x+9\).
(Μονάδες 7)

β) Να λύσετε την ανίσωση \(2-\dfrac{x}{2}\le x+\dfrac{1}{2}\).
(Μονάδες 8)

γ) Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών να βρείτε τις κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) και να τις γράψετε σε μορφήδιαστήματος.
(Μονάδες 10)

α) Έχουμε ισοδύναμα:

$$3x-1\lt x+9$$ $$\Leftrightarrow 3x-x \lt 1+9$$ $$\Leftrightarrow 2x\lt 10$$ $$\Leftrightarrow x\lt 5$$

β) Έχουμε ισοδύναμα:

$$2-\dfrac{x}{2}\le x+\dfrac{1}{2}$$ $$\overset{(\cdot 2)}{\Leftrightarrow} 4-x\le 2x+1$$ $$3x\ge 3$$ $$x\ge 1$$

γ) Με χρήση του άξονα των πραγματικών αριθμών, βλέπουμε ότι οι κοινές λύσεις των ανισώσεων των ερωτημάτων α) και β) είναι οι πραγματικοί αριθμοί \(x\) για του οποίους ισχύει \(x\in [1,5)\).