Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 4558 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 7998 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024 Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 7998
Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ Β

Β1. Στον ίδιο τόπο, δύο μεταλλικές σφαίρες \(Σ_1\) και \(Σ_2\), με μάζες \(m_1\) και \(m_2\) αντίστοιχα, με \(m_2 > m_1\) αφήνονται να εκτελέσουν ελεύθερη πτώση από το ίδιο ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Το βάρος της \(Σ_2\) είναι μεγαλύτερο από αυτό της \(Σ_1\) και συνεπώς η \(Σ_2\) κινείται με επιτάχυνση μεγαλύτερη από αυτήν της \(Σ_1\).
β) Οι δύο σφαίρες κινούνται με ίσες επιταχύνσεις και φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος έχοντας ίσες ταχύτητες.
γ) Η βαρύτερη σφαίρα φτάνει πρώτη στο έδαφος και με ταχύτητα μεγαλύτερη από την ελαφρύτερη.
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνεται γραφικά η τιμή της ταχύτητας σε συνάρτηση με το χρόνο.

Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Αντλώντας πληροφορίες από το διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι :
α) Το αυτοκίνητο κινείται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου \(α = 2 m/s^2\).
β) H μετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα \(0\rightarrow 40 s\) είναι ίση με \(800 m\).
γ) Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου στο χρονικό διάστημα \(0\rightarrow 40 s\) είναι ίση με \(10 m/s\).

Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας
Μονάδες 9

Β1.
Σωστή η απάντηση (β).
Ενδεικτική αιτιολόγηση
Αφού οι μεταλλικές σφαίρες εκτελούν ελεύθερη πτώση, κινούνται με την ίδια επιτάχυνση η οποία είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας \(\vec{g}\).
Εφόσον οι μεταλλικές σφαίρες αφήνονται από το ίδιο ύψος \(h\), ο χρόνος πτώσης είναι ίδιος και υπολογίζεται από την εξίσωση κίνησης:

$$h=\dfrac{1}{2} \cdot g\cdot t^2$$ $$t=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$$

Άρα φτάνουν στο έδαφος με ταχύτητες ίδιου μέτρου:

$$υ=g\cdot t=g\cdot \sqrt{ \dfrac{2h}{g}}.$$

Β2. Σωστή η απάντηση (γ).
Ενδεικτική αιτιολόγηση
Το εμβαδό που περικλείεται από τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου \((υ = f (t))\) και τους άξονες ταχύτητας και χρόνου είναι αριθμητικά ίσο με το διάστημα που διάνυσε το αυτοκίνητο.
Οπότε:

$$S=\dfrac{20\cdot40}{2}=400m$$

Η μέση ταχύτητα του σώματος υπολογίζεται από τον τύπο:

$$υ_μ=\dfrac{S}{Δ_t}=\dfrac{400}{40}=10m/s$$