Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3050 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 8038 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024 Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 8038
Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ Β

Β1. Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου φρενάρει όταν βλέπει το πορτοκαλί φως σε ένα σηματοδότη του ευθύγραμμου και οριζόντιου δρόμου, στον οποίο κινείται, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να επιβραδύνεται ομαλά μέχρι να σταματήσει.
Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
Κατά τη διάρκεια της επιβραδυνόμενης κίνησης:
α) η επιτάχυνση και η ταχύτητα έχουν την ίδια φορά.
β) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη μεταβολή της ταχύτητας.
γ) η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο έχει την ίδια φορά με τη ταχύτητα του αυτοκινήτου.
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 8

Β2. Ένα κιβώτιο μάζας \(2 kg\) είναι αρχικά ακίνητο πάνω σε λείο, επίπεδο και οριζόντιο δάπεδο. Τη χρονική στιγμή \(t = 0\), αρχίζει να ασκείται στο κιβώτιο οριζόντια και σταθερή δύναμη \(\vec{F}\).
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η γραφική παράσταση του μέτρου της επιτάχυνσης του κιβωτίου σε συνάρτηση με την μετατόπιση του.

Α) Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση.
α) Η δύναμη που ασκείται στο κιβώτιο έχει μέτρο, \(F = 2N\).
β) η κίνηση του κιβωτίου είναι ευθύγραμμη ομαλή.
γ) το έργο της δύναμης \(\vec{F}\) όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά \(Δx = 4 m\) είναι ίσο με \(16J.\)
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 9

Β1. Σωστή η απάντηση (β).
Ενδεικτική αιτιολόγηση

Από το 2ο νόμο του Newton,

$$Σ\vec{F}=m\vec{α}$$

και τον ορισμό της επιτάχυνσης,

$$\vec{α}=\dfrac{Δ\vec{υ}}{Δt}$$

προκύπτει ότι τα διανύσματα της συνισταμένης δύναμης της επιτάχυνσης και της μεταβολής της ταχύτητας είναι πάντοτε ομόρροπα.

Β2. Σωστή η απάντηση (γ).

Ενδεικτική αιτιολόγηση
Το κιβώτιο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση μέτρου \(2 m/s^2\). Από το 2ο νόμο του Newton υπολογίζεται το μέτρο της δύναμης \(\vec{F}\):

$$F=mα=4Ν$$

Tο έργο που παράγει η δύναμη \(\vec{F}\) όταν το κιβώτιο έχει μετατοπιστεί κατά \(Δx = 4 m\) είναι:

$$W_F=F\cdot Δx \cdot συν0=16\ J$$