Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3205 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 8054 Θέμα: 2
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024 Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Α' Λυκείου
Μάθημα: Φυσική
Θέμα: 2
Κωδικός Θέματος: 8054
Ύλη: Χωρίς Αντιστοίχιση Ύλης
Τελευταία Ενημέρωση: 25-Απρ-2024
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
ΘΕΜΑ Β

Β1. Σώμα βάρους \(10 N\) διατηρείται ακίνητο στο πάτωμα. Στο σώμα ασκείται κατακόρυφη δύναμη μέτρου \(F\) (μετρημένη σε Newton) με φορά προς τα πάνω. Το μέτρο της δύναμης διαρκώς αυξάνεται.

\(F\) \(N\)
\(0\)
\(2\)
\(6\)
\(10\)

Α) Συμπληρώστε στον πίνακα το μέτρο της κάθετης δύναμης επαφής \(Ν\), που ασκείται από το πάτωμα στο σώμα.
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Μονάδες 8

Β2. Σώμα μάζας \(1 Kg\) πέφτει από ύψος \(h = 5 m\) πάνω απο το έδαφος. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα μέτρου \(5\dfrac{m}{s}\). Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας \(g=10\dfrac{m}{s^2}\).

Α) Διατηρείται σταθερή η μηχανική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πτώσης;
Μονάδες 4

Β) Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
Μονάδες 9

Β1.
Α)

\(F\) \(N\)
\(0\) \(10\)
\(2\) \(8\)
\(6\) \(4\)
\(10\) \(0\)

Β) Ενδεικτική αιτιολόγηση
Στο σώμα ασκούνται η κατακόρυφη δύναμη \(\vec{F}\), το βάρος \(\vec{Β}\) και η κάθετη αντίδραση \(\vec{Ν}\) από το δάπεδο. Όσο η δύναμη \(\vec{F}\) έχει μέτρο \(F ≤ B\), \((Β = 10 Ν)\), καθώς το μέτρο της \(F\) θα αυξάνεται, το σώμα δεν θα κινείται, οπότε αλλάζει το μέτρο της δύναμης \(Ν\), ώστε να ισχύει \(Σ\vec{F}=0\). Επειδή \(ΣF=0\)

$$F + N - B = 0$$ $$\Rightarrow Ν = Β - F$$ $$\Rightarrow N = 10 - F$$

Βάσει της τελευταίας σχέσης συμπληρώνουμε τη δεύτερη στήλη του πίνακα.

Β2.
Α) Σωστή απάντηση είναι η Όχι.

Β) Ενδεικτική αιτιολόγηση
Δίδεται ότι το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα \(5 m/s\). Από το θεώρημα της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας ισχύει:

$$Ε_{τελ} - Ε_{αρχ} = 0$$ $$\Rightarrow (Κ_{τελ}+U_{τελ})- (Κ_{αρχ}+U_{αρχ}) = 0$$ $$\Rightarrow \Big(\dfrac{1}{2}mυ^2+0\Big)-(0+mgh)=0$$ $$\Rightarrow \dfrac{1}{2} υ^2=gh$$ $$\Rightarrow υ =\sqrt{2gh}= 10 m/s$$

Παρατηρούμε ότι δεν ισχύει το θεώρημα της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας διότι η ταχύτητα που φτάνει στο έδαφος είναι \(5 m/s\).