Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!

Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο Πηγή: Ι.Ε.Π. Αναγνώσθηκε: 3712 φορές Επικοινωνία
Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Β' Λυκείου
Κωδικός Θέματος: 24524 Θέμα: 1
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023 Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)
Τύπος Σχολείου: Γενικό Λύκειο
Τάξη: Β' Λυκείου
Μάθημα: Ιστορία
Θέμα: 1
Κωδικός Θέματος: 24524
Ύλη: 2.7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας 4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
Τελευταία Ενημέρωση: 24-Μαΐ-2023
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida)

ΙΣΤΟΡΙΑ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς την ορθότητά τους γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 1. Η εικονομαχία μπορεί να θεωρηθεί καρπός της βούλησης ορισμένων αυτοκρατόρων με ιδιότυπες θρησκευτικές ιδέες.

 2. Ο Κωνσταντίνος – Κύριλλος επινόησε το λεγόμενο γλαγολιτικό αλφάβητο.

 3. Η γεωργική επανάσταση στη Δυτική Ευρώπη του 11ου αιώνα εκφράζεται με αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τεχνολογικές καινοτομίες.

 4. Η περίοδος της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο δεν είχε μεγάλη διάρκεια.

 5. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας δεν άσκησε μεγάλη επίδραση στις τύχες του Βυζαντίου.

(Μονάδες 5)

(ΙΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Ο νόμος που υποχρέωνε τους εύπορους γείτονες να καταβάλλουν τους φόρους των φτωχών αγροτών της κοινότητας, την εποχή των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, ονομαζόταν :
  α. Πρόχειρος Νόμος
  β. Επαναγωγή
  γ. αλληλέγγυον
  δ. Βασιλικά

 2. Κύρια αιτία του Σχίσματος του 1054 υπήρχε η διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας στο χριστιανικό κόσμο εκ μέρους:
  α. της Ρώμης
  β. της Βενετίας
  γ. της Κωνσταντινούπολης
  δ. των Σλάβων

 3. Κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων και των πολιτικών ιδεών του Βυζαντίου φιλοδόξησε, μετά την Άλωση, να γίνει:
  α. η Ιταλία
  β. η Ρωσία
  γ. η Δύση
  δ. η Οθωμανική Αυτοκρατορία

 4. Το έργο της ηθικοπνευματικής ανασυγκρότησης και της αποσαφήνισης του καθολικού δόγματος ανέλαβε:
  α. η Ιερά Εξέταση
  β. η λογοκρισία
  γ. η Σύνοδος του Τρέντο
  δ. το τάγμα των μοναχών

 5. Ο Όρκος του σφαιριστηρίου για δέσμευση καθιέρωσης συντάγματος στη Γαλλία (20 Ιουνίου 1789) δόθηκε από τους εκπροσώπους:
  α. του κλήρου
  β. της Τρίτης Τάξης
  γ. των ευγενών
  δ. του βασιλιά

(Μονάδες 5)

Μονάδες 10

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: φέουδο, γενίτσαροι.
Μονάδες 7+8=15

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1.α.
(Ι) 1Λ, 2Σ, 3Σ, 4Λ, 5Σ
(ΙΙ) 1γ, 2α, 3β, 4γ, 5β
1.β.
φέουδο : Κεφάλαιο 2, 7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της φεουδαρχίας, α. Χαρακτηριστικά και εξέλιξη, «[…] Οι ιεραρχικά ανώτεροι άρχοντες … ονομαζόταν φέουδο […]».
γενίτσαροι : Κεφάλαιο 4, 6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους, β. Η οργάνωση του κράτους των Οθωμανών, «[…] Το σώμα των ιππέων τιμαριούχων … διοικητικών υπαλλήλων και στρατιωτών […]».