Νέα και Ανακοινώσεις

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (29953)

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 2 νέα θέματα (35582, 35583)
Β' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (35117)
Γ' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 4 νέα θέματα (35586, 35587, 35590, 35591)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 10 νέα θέματα (34569, 34573, 34578, 34922, 34924, 34925, 34926, 34943, 34945, 34946)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 2 νέα θέματα (35607, 35608)

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 8 νέα θέματα (13368, 14123, 14655, 14763, 14811, 14813, 14849, 14932)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 40 νέα θέματα (34488, 34491, 34492, 34493, 34494, 34495, 34496, 34497, 34498, 34499, 34500, 34502, 34503, 34504, 34505, 34506, 34507, 34509, 34511, 34512, 34513, 34514, 34515, 34516, 34768, 34770, 34773, 34774, 34775, 34776, 34777, 34778, 34779, 34780, 34781, 34783, 34784, 34785, 34786, 34787)
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 1 επικαιροποιημένο θέμα (12813)
Β' Λυκείου - Αγγλικά: 8 νέα θέματα (35473, 35474, 35518, 35524, 35525, 35526, 35541, 35542)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 7 νέα θέματα (24115, 25196, 27194, 27195, 27196, 27198, 28279)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (34634)

Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (32738)

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 3 νέα θέματα (35200, 35289, 35293)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 16 νέα θέματα (35030, 35033, 35034, 35035, 35037, 35038, 35040, 35041, 35042, 35043, 35044, 35046, 35100, 35112, 35143, 35201)

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 3 νέα θέματα (33055, 35186, 35295)
Α' Λυκείου - Αγγλικά: 5 νέα θέματα (35303, 35304, 35305, 35312, 35339)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 3 επικαιροποιημένα θέματα (26471, 28889, 32864)

Τρίτη 14 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 12 νέα θέματα (35187, 35188, 35189, 35190, 35191, 35193, 35194, 35195, 35196, 35197, 35198, 35199)
Β' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 21 νέα θέματα (34863, 34865, 34867, 34869, 34870, 34888, 34889, 34892, 34897, 34937, 34938, 34939, 34940, 35057, 35058, 35059, 35060, 35119, 35120, 35121, 35122)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 30 επικαιροποιημένα θέματα (27457, 28558, 28597, 28598, 28638, 28639, 28644, 28700, 28701, 28834, 29582, 29583, 29638, 29819, 30368, 30369, 30392, 30917, 30918, 31162, 31163, 31346, 31347, 31349, 31350, 32024, 32099, 32470, 32472, 32924)

Δευτέρα 13 Απριλίου 2023
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 16 επικαιροποιημένα θέματα (25329, 25501, 25507, 25508, 25892, 25900, 25963, 25965, 26091, 26486, 26587, 26904, 26907, 26908, 26913, 27154)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (35061, 35116)

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 νέο θέμα (34164)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (34910)

Σάββατο 11 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 12 νέα θέματα (34165, 34166, 34167, 34168, 34171, 34172, 34177, 34178, 34179, 34187, 34189, 34190)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένα θέματα (32101)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 9 νέα θέματα (27314, 32212, 32213, 32217, 32730, 32877, 32880, 32885, 34605)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένο θέμα (24175)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (34898, 34899)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 6 νέα θέματα (28337, 28340, 28342, 29644, 29646, 29926)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 6 νέα θέματα (31567, 34975, 34976, 34977, 34978, 34979)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 7 νέα θέματα (33281, 34380, 34382, 34383, 34384, 34419, 34421)

Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (34871, 34872, 34874, 34877, 34919, 34920)

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 8 νέα θέματα (27319, 27455, 28302, 28304, 28314, 29830, 29832, 29834)

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 45 επικαιροποιημένα θέματα (24299, 24635, 24636, 24637, 24638, 24639, 24640, 24642, 24643, 24644, 24645, 24965, 25208, 25427, 25618, 25716, 25718, 26523, 27597, 27938, 28339, 28602, 28902, 28903, 29098, 29798, 29821, 29925, 30002, 30003, 30004, 30005, 30006, 30007, 30008, 30009, 30010, 30012, 30406, 31434, 31669, 32406, 32430, 33097, 33098)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 21 νέα θέματα (34145, 34146, 34147, 34148, 34149, 34150, 34152, 34153, 34154, 34155, 34156, 34157, 34158, 34159, 34161, 34162, 34163, 34436, 34446, 34447, 34544)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (27082)

Τρίτη 7 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 1 επικαιροποιημένα θέματα (27939)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 4 νέα θέματα (24114, 24309, 32684, 34586)

Δευτέρα 6 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 12 επικαιροποιημένα θέματα (24639, 24640, 24642, 24643, 25427, 27786, 27938, 28902, 29821, 29925, 30004, 31434)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 5 επικαιροποιημένα θέματα (34409, 34411, 34413, 34418, 34422)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 3 νέα θέματα (25253, 25255, 33745)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 6 νέα θέματα (33916, 33917, 33918, 34286, 34737, 34738)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 13 νέα θέματα (23407, 28842, 30189, 30196, 30230, 30235, 30236, 30237, 30238, 30239, 32364, 34121, 34122)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 1 επικαιροποιημένo θέμα (29255)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 νέα θέματα (33277, 33278)

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 2 νέα θέματα (34312, 34390)

Σάββατο 4 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 7 νέα θέματα (34310, 34317, 34319, 34322, 34323, 34325, 34327)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 29 νέα θέματα (34385, 34386, 34387, 34388, 34389, 34391, 34392, 34393, 34394, 34395, 34396, 34397, 34399, 34401, 34404, 34405, 34406, 34408, 34409, 34411, 34413, 34415, 34418, 34420, 34422, 34423, 34424, 34425, 34426)
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (20660)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 7 νέα θέματα (24171, 24202, 25292, 32773, 33693, 33713, 33747)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 6 επικαιροποιημένα θέματα (23196, 23530, 25746, 32695, 32799, 32800)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 6 νέα θέματα (34248, 34249, 34250, 34252, 34254, 34255)

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 2 νέα θέματα (34185, 34309)
Α' Λυκείου - Γεωμετρία: 18 νέα θέματα (34313, 34314, 34315, 34316, 34318, 34320, 34321, 34324, 34326, 34328, 34329, 34330, 34331, 34332, 34333, 34334, 34335, 34336)

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (34180, 34181, 34182, 34183, 34184, 34186)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (30224)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (26712, 26736)

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 4 νέα θέματα (32613, 32614, 32618, 33991)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 4 νέα θέματα (33694, 33695, 34075, 34211)

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 1 νέο θέμα (33630)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 2 νέα θέματα (34035, 34037)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 47 επικαιροποιημένα θέματα (25431, 25432, 25971, 25973, 25977, 26097, 26876, 26878, 27387, 27446, 27927, 28549, 28551, 28587, 28588, 28590, 28591, 28650, 28651, 28707, 28720, 28721, 28722, 29589, 29590, 29688, 30811, 30812, 30834, 30835, 30915, 31157, 31158, 31319, 31320, 31321, 31351, 31352, 31354, 31355, 31356, 32488, 33227, 33228, 33242, 33246, 33247)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 15 νέα θέματα (24201, 25671, 25673, 25675, 25676, 25677, 28276, 30670, 30671, 30672, 30675, 31531, 33743, 33744, 33746)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 3 νέα θέματα (28174, 28676, 33915)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 3 νέα θέματα (33104, 34038, 34175)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 8 νέα θέματα (25124, 25147, 31792, 32225, 32694, 32695, 32799, 32800)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 5 νέα θέματα (34115, 34116, 34117, 34118, 34119)

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 9 νέα θέματα (33826, 33855, 33858, 33888, 33889, 33890, 33891, 33892, 33893)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 επικαιροποιημένο θέμα (14329)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 νέο θέμα (25296)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (33911, 33972)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 21 νέα θέματα (27358, 27360, 27361, 27363, 27438, 27985, 27989, 27991, 28354, 28844, 28846, 28848, 29093, 29094, 29496, 30195, 30394, 30395, 31686, 31689, 31691)
Γ' Λυκείου - Οικονομία: 2 επικαιροποιημένα θέματα (27674, 27675)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 18 νέα θέματα (30163, 30164, 30165, 30166, 30167, 30168, 30174, 30175, 30784, 30787, 30790, 30793, 30798, 30802, 30806, 30809, 33031, 33032)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 επικαιροποιημένα θέματα (27109, 27111)

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 3 νέα θέματα (33894, 33895, 33896)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 1 νέο θέμα (33510)

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 38 επικαιροποιημένα θέματα (25355, 25891, 25899, 29531, 29532, 29584, 29588, 29647, 29651, 29655, 29656, 29664, 29674, 29806, 29808, 30020, 30390, 30391, 30742, 30919, 30920, 31152, 31153, 31318, 31761, 31783, 31784, 31795, 32021, 32023, 32104, 32815, 32816, 32932, 32933, 33221, 33245, 33248)
Γ' Λυκείου - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 15 νέα θέματα (33533, 33535, 33565, 33566, 33567, 33568, 33571, 33572, 33574, 33575, 33576, 33580, 33838, 33839, 33840)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 επικαιροποιημένο θέμα (28796)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 επικαιροποιημένο θέμα (27277)

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 18 νέα θέματα (32682, 32741, 32742, 32753, 33579, 33581, 33582, 33583, 33584, 33585, 33586, 33587, 33597, 33698, 33701, 33711, 33712, 33754)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 29 επικαιροποιημένα θέματα (25434, 25435, 25555, 25558, 25786, 25974, 25975, 26010, 26011, 26089, 26096, 26420, 26666, 26914, 26982, 27097, 27098, 27155, 27156, 27174, 27208, 27209, 27453, 27456, 28562, 28563, 28646, 28698, 28706)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 2 επικαιροποιημένα θέματα (26929, 28759)

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (32206)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 11 νέα θέματα (32822, 32823, 32824, 32826, 32827, 32828, 32925, 32927, 32928, 32929, 32931)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 3 νέα θέματα (31507, 31508, 32893)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 12 νέα θέματα (26603, 26604, 26605, 26630, 26637, 26640, 26707, 27277, 27315, 28299, 28300, 28870)

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 1 νέο θέμα (33502)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (32821)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 8 νέα θέματα (27331, 28796, 29014, 29952, 32214, 32218, 32733, 32734)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (33018)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (31680, 32524)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 10 νέα θέματα (33173, 33174, 33175, 33176, 33443, 33444, 33449, 33450, 33453, 33456)

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1 νέο θέμα (32390)

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Άλγεβρα: 6 νέα θέματα (31568, 31569, 31570, 32674, 32675, 32677)

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 5 νέα θέματα (33059, 33065, 33073, 33080, 33091)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 3 νέα θέματα (33221, 33245, 33248)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (32924)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 9 νέα θέματα (33224, 33225, 33227, 33228, 33242, 33246, 33247, 33275, 33276)

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 1 νέο θέμα (33120)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 14 νέα θέματα (31434, 33044, 33047, 33049, 33053, 33057, 33061, 33067, 33078, 33082, 33084, 33086, 33088, 33090)
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 2 νέα θέματα (33170, 33171)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 2 νέα θέματα (32932, 32933)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 6 νέα θέματα (32915, 32916, 32917, 32918, 32919, 32920)

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 6 νέα θέματα (32968, 32984, 32985, 32986, 33011, 33035)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 7 νέα θέματα (33092, 33093, 33094, 33095, 33096, 33097, 33098)
Β' Λυκείου - Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: 9 νέα θέματα (32969, 32970, 32987, 32988, 32989, 32992, 32993, 32996, 33013)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 2 νέα θέματα (32179, 32774)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (28476, 31643)
Γ' Λυκείου - Φυσική Προσανατολισμού: 4 νέα θέματα (32862, 32863, 32864, 32865)
Γ' Λυκείου - Πληροφορική: 2 επικαιροποιημένα θέματα (26154, 26156)

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023
Β' Λυκείου - Ιστορία: 2 νέα θέματα (32815, 32816)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 7 νέα θέματα (32460, 32462, 32463, 32465, 32467, 32470, 32472)
Γ' Λυκείου - Ιστορία Προσανατολισμού: 7 νέα θέματα (32481, 32482, 32483, 32484, 32485, 32487, 32488)

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 3 επικαιροποιημένα θέματα (25718, 26523, 30007)
Α' Λυκείου - Άλγεβρα: 1 νέο θέμα (14963)
Β' Λυκείου - Ιστορία: 3 επικαιροποιημένα θέματα (25434, 25558, 25974)
Β' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 2 νέα θέματα (21651, 21657)
Γ' Λυκείου - Χημεία: 1 επικαιροποιημένα θέματα (24312)
Γ' Λυκείου - Βιολογία: 3 νέα θέματα (31779, 32473, 32475)

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας): 1 νέο θέμα (27188)

Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023
Α' Λυκείου - Ιστορία: 14 νέα θέματα (32092, 32093, 32103, 32109, 32406, 32412, 32422, 32423, 32425, 32426, 32427, 32429, 32430, 32529)
Α' Λυκείου - Ιστορία: 7 επικαιροποιημένα θέματα (25716, 27938, 28339, 28602, 28903, 29798, 30406)
Γ' Λυκείου - Ιστορία (Γενικής Παιδείας): 6 νέα θέματα (32024, 32033, 32045, 32089, 32090, 32099)
Γ' Λυκείου - Λατινικά: 1 νέο θέμα (32477)

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Προσανατολισμού: 11 νέα θέματα (27321, 31148, 31149, 31527, 31528, 31533, 31534, 31547, 31549, 31550, 31551)
Γ' Λυκείου - Μαθηματικά Γεν. Παιδείας: 1 επικαιροποιημένο θέμα (29015)